Tradycją Ogólnopolskich Konferencji Naukowych „Zagadnienia Aktuarialne – teoria i praktyka”  jest ogłaszany co roku konkurs na najlepszy referat wygłoszony przez młodego uczestnika konferencji.

Kapitułę Konkursu stanowią obecni na konferencji członkowie Komitetu Programowego pod przewodnictwem prof. dr hab. Tomasza Rolskiego. Kapituła, wyłaniając laureata konkursu, bierze pod uwagę wyniki ankiety przeprowadzanej wśród uczestników konferencji.  

Fundatorem nagrody w Konkursie jest Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny.

Główną nagrodę, ufundowaną przez Panią Prezes Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego Elżbietę Wanat-Połeć, w wysokości 5000 zł , otrzymał dr Marcin Rudź z Instytutu Matematycznego Politechniki Łódzkiej za referat pt. „Twierdzenie Banacha o odwzorowaniu zwężającym i prawdopodobieństwo ruiny w przełącznikowym modelu ryzyka” (zdjęcie). Przyznano również dwa wyróżnienia. Pierwsze otrzymał mgr Kamil Gala, pracownik Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, który wygłosił referat pt. „Modelowanie częstości szkód w ubezpieczeniach komunikacyjnych za pomocą przestrzennych procesów Markowa”. Drugie wyróżnienie publiczności za referat pt. „Dywidendy w modelu omega dla procesów Markowsko addytywnych” otrzymał mgr Adam Kaszubowski, doktorant w Instytucie Matematycznym Uniwersytetu Wrocławskiego (zdjęcie).


W tym roku zostanie zorganizowany ponadto po raz pierwszy konkurs na najlepszą pracę o potencjalnie dużym zastosowaniu praktycznym.

Ze względu na termin nadsyłania prac (15 IX 2018), termin ogłoszenia wyników konkursu zostanie podany później. Osoby zainteresowane wzięciem udziału w konkursie prosimy o zapoznanie się z Regulaminem.

Fundatorem nagrody jest Polskie Stowarzyszenie Aktuariuszy.

Ze względu na zbyt małą liczbę zgłoszonych do konkursu artykułów konkurs w tej edycji nie został rozstrzygnięty.